casino malaysia
casino malaysia
Андешаи муҳаққиқон

wrapper

Андешаи муҳаққиқон

Ҷанбаҳои табиӣ ва иҷтимоии Наврӯзи хуҷастапай

  Серҷанбагии мазмуни ҷашни Наврӯзи хуҷастапай, ки мо дар арафаи таҷлили он қарор дорем, ба ҳамаи муҳақкикон хуб маълум мебошад. Метавон гуфт, дар ин ҷашни бостонӣ тамоми арзишҳо ва ормонҳои фарҳангии мардумони ориёитабор, ки аҷдодони таърихии миллати муосири тоҷик маҳсуб мешаванд, то ин ё он дараҷа инъикос ва таҷассум ёфтаанд.
  Яке аз ин гуна арзишҳои фарҳангӣ, ки дар мазмуни Наврӯз нуҳуфтаву чун хуршеди дурахшон зимни таҷлили он бозтоб ва муҷалло мешавад, башардӯстӣ мебошад. Ин арзиш мағз андар мағзи фарҳанг ва фалсафаи наврӯзиро фаро гирифта ва тамоми тору пуди зиндагии мардуми ориёитабори бостон бо он бофта шудаанд.   Муфассал ...
Хондан 52 маротиба
Баҳодиҳии мавод
(0 Овозҳо)

Самоопределение философа

  В рамках круглого стола обсуждалась многомерная проблема самоопределения философа, обладающая весьма высокой актуальностью. К. Олимов, поднимающий вопрос о самоопределении философа, отмечает, что данный процесс развертывается под влиянием множества внутренних и внешних факторов. Указывая мыслителей, являющихся эталонами достойного самоопределения, он ориентирует философов наших дней на то, чтобы быть объективными исследователями и духовными наставниками
своих современников. В.А. Бажанов, размышляя о важности самоопределения для философа, подчеркивает, что оно обретает особую актуальность под влиянием политических факторов. Муфассал ...
Хондан 36 маротиба
Баҳодиҳии мавод
(1 Овозҳо)

Наврӯз тарғибгари арзишҳои миллӣ ва оини неки ниёгон

  Наврӯз дар фарҳангу тамаддуни мардумони ориёинажод ва бахусус тоҷикон аввалин, ҳумоюнтарин ва воломақомтарини ҷашнҳо ба ҳисоб меравад, ки дар шукуҳу ҷалол ва ҳашамату бузургӣ ҳеҷ ҷашни дигаре ҳамтои он нест. Наврӯз дорои муъҷизаю эъҷози ба худ хосе ҳаст – Наврӯз муждаи пирӯзист, айёми эҳё ва оғози вақту офариниши олам аст. Пайдоишу кашф шудани ин ҷашни бузург мутааллиқ ба тамаддуни бостонии ақвоми эронибатори ориёиасли порсу тоҷик мебошад, ки пойгоҳи аслии Наврӯз мулки Ориёнвеҷ ва Хуросону Мовароуннаҳр ва ватани аслии барҳаққи имрӯзаи он кишвари Тоҷикистони офтобрӯя аст. Муфассал ...
Хондан 46 маротиба
Баҳодиҳии мавод
(1 Овозҳо)

Абурайҳони Берунӣ андар Наврӯз ва ҷашнҳои порсиён (эрониён) ва рӯзҳои бузургдошт дар оини муғон

  Дар ин мақола ба шакли иқтибосҳои баргузида сухан аз бузургдошти ҷашни бостонии Наврӯз чун ҷашни оғози соли нав (баробаршавии шабу рӯз) ва анҷумани бузурги милливу расму русуми марбут ба он дар осори аллома, ҳаким ва донишманди зуфунуни тоҷику форси давраи Сомониён Абурайҳони Берунӣ (Абу́ Рейха́н Муҳаммад ибн Аҳмад ал- Берунӣ - 973-1048), ки осори худро ба забони арабӣ ва форсӣ иншо намудааст, хоҳад рафт. Алалхусус, инҷо асарҳои зерини ӯ - «ал-Осору-л-боқия» ва «Қонуни Масъудӣ» дар назаранд.   Муфассал ...
Хондан 39 маротиба
Баҳодиҳии мавод
(0 Овозҳо)

Манбаъҳои муфид

      
Copyright © 2023 Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинов. All Rights Reserved. Designed by IBlove
casino malaysia