casino malaysia
casino malaysia
Дастовардҳои илмӣ

wrapper

 =МАРКАЗИ СИНОШИНОСӢ= 

 1. Абуалӣ ибни Сино. Осор. ҷилди 1. Душанбе – «Дониш» 2005. 852 с.
 2. Абуалӣ ибни Сино. Осор. ҷилди 2. Душанбе – «Дониш» 2005. 852 с.
 3. Абуалӣ ибни Сино. Осор. ҷилди 3. Душанбе – «Дониш» 2007. 528 с.
 4. Абуалӣ ибни Сино. Осор. ҷилди 4. Душанбе – «Дониш» 2007. 921 с.
 5. Абуалӣ ибни Сино. Осор. ҷилди 5. Душанбе – «Дониш» 2009. 657 с.
 6. Абуалӣ ибни Сино. Осор. ҷилди 12. Қонуни тиб (кит. 1). Душанбе – «Дониш»2010.768 с.
 7. Абу Али ибн Сина (авиценна). Сочинения. Том 1. Душанбе – «Дониш» 2005. 959 с.
 8. Абу Али ибн Сина (авиценна). Сочинения. Том 2. Душанбе – «Дониш» 2005. 841 с.
 9. Абу Али ибн Сина (авиценна). Сочинения. Том 3. Душанбе – «Дониш» 2006. 682 с.
 10. 10.Абу Али ибн Сина (авиценна). Сочинения. Том 4. Душанбе – «Дониш» 2008. 1002 с.
 11. 11.Абу Али ибн Сина (авиценна). Сочинения. Том 5. Душанбе – «Дониш» 2010. 766 с.
 12. 12.Абу Али ибн Сина (Авиценна). Том. 12. Канон врач. науки. Книга 1. Душанбе – «Дониш» 2010. 735 с.
 13. Абуалӣ ибни Сино. Осор. ҷилди 13. Қонуни тиб (кит. 2 қисми 1). Душанбе – «Дониш» 2012. 639 с.
 14. Абуалӣ ибни Сино. Осор. ҷилди 13. Қонуни тиб (кит. 2 қисми 2). Душанбе – «Дониш» 2012. 617 с.
 15. Абуалӣ ибни Сино. Осор. ҷилди 14. Қонуни тиб (кит. 3 қисми 1). Душанбе – «Дониш» 2013. 1078 с.
 16. Абуалӣ ибни Сино. Осор. ҷилди 6. Душанбе – «Дониш» 2013. 959 с.
 17. 17.Авиценна в зеркале искусства. Душанбе – «Дониш» 2013. 119 с.
 18. Абу Али ибн Сина (Авиценна). Т. 14. Канон врачебной науки. Книга 3. Часть 1. Душанбе – «Дониш» 2014. 1000 с.
 19. 20 Абу Али ибн Сина (авиценна). Сочинения. Том 6. Душанбе – «Дониш» 2016. 867 с.
 20. 21.Хусрави Қубодиёни «Трапеза братьев» («Хон ул-ихвон»), на русском. Душанбе.  2017.
 21. Абу Али ибн Сина. Сочинения. Том 7 (Диалектика, Софистика, Риторика, Поэтика ба русӣ). (Из кн. «Аш-шифа»). (Ҷадал, Суфистоӣ, Хитоба, Шеър). Душанбе. – Дониш, 2019.
 22. 23.Абуалӣ ибни Сино. Осор. ҷилди 14. Қонуни тиб (кит. 3 қисми 2). Душанбе – «Дониш» 2016. 637 с.
 23. Абуалӣ ибни Сино. Осор. ҷилди 15. Қонуни тиб (кит. 2 қисми 1). Душанбе – «Дониш» 2019. 900 с.
 24. Закариёи Розӣ «Тибби Фуқаро». Душанбе – «Дониш» 2016. 150 с.
 25. Закариёи Розӣ «Тибби мансурӣ» . Душанбе. - «Дониш». 2016. 400с.
 26. Абурайҳони Берунӣ. Ас-сайдана фи-т-тиб. Дар ду ҷилд. Нашриёти «Дониш», 2017. Ҷ. 502, Ҷ. 2 -686.
 27. 28. Арасту. Хитоба ( Аристотель. Риторика). «Душанбе. «Дониш». 2017.
 28. 29 Абубакра ар-Рази.«Возражения Галену» - «Аш-шукук-лил-Ҷолинус» . Душанбе-«Дониш» 2016.
 29. 30.Ҳаким Носири Хусрави Қубодиёни: «Разрешение и спасение» («аРрРКушоиш ва рахоиш»), Душанбе. 2016.


=МОНОГРАФИЯҲО=

 1. Ҳоҷиев А. Таҳияи матни китоби С.Айнӣ «Намунаи адабиёти тоҷик». Душанбе. 2009. 
 2. Сулаймонов С.Таълиф ва нашри «Фарҳанги арабӣ-тоҷикӣ» . Душанбе, 2012. 1560 с.
 3. Аскардаев Кишвар. Абубакри Розӣ В кн.: «История таджикской философии с др.времен до 15 вв.». Т.2. Душанбе. 2012.-788 с.
 4. Аскардаев Кишвар.Философия асҳоби ҳаюло.В кн.:«История таджикской философии с др.времен до 15 вв.». Т.2. Душанбе. 2012.-788
 5. Маҳмадуллоев С. Мавлоно Якуби Чархӣ. Зиндагӣ, осор ва афкор. Душанбе. Дониш. 2013. 200с.
 6. Назариев Р. Фалсафаи илм (Философия науки) (учебник, на тадж.яз.) , Душанбе: Изд.-во ТГПУ им. С.Айни, 2015.
 7. Назариев Р., Назарамонов Ш. Фарҳанги забони Носири Хусрав. Душанбе. 2015.   
 8. Назариев Р. Социальная философия «Ихван ас-сафа» и Насира Хусрава  Душанбе: «Дониш»,2011,рус. 345 с.
 9. Ҳоҷиев А. Таҳияи «Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони манғитиён». Душанбе: Дониш: 2011. 180 с.
 10. Ҳоҷиев А. Таҳрир ва омадаи нашр намудани китоби Аҳмади Дониш «Меъёру-т-тадайюн. Душанбе, 2012.
 11. Ҳоҷиев А. Алии Шервонӣ. Ҳикоятҳо ва ҳидоятҳо аз «маснавии маънавӣ». Душанбе: Ирфон, 2011.
 12. Олимов К., Аскардаев К. Абубакри Рози – мутафаккир ва олими оламшумул. Душанбе. Ирфон. 2016. 35 с.

 
=ШУЪБАИ СОТСИОЛОГИЯ=
 
 1. Афкори иҷтимоӣ ва тағйирёбии иҷтимоии ҷамъият. Душанбе, «Дониш, 1999. 210 с.
 2. Шоисматуллоев Ш. Насл дар системаи таълимот. Душанбе, ДМТ,1999. 140 с.
 3. Шоисматуллоев Ш. Зан ва нашъа. Душанбе, 2001. - 67 с.;  
 4. Шоисматуллоев Ш. Маълумоти духтарон. Душанбе, 2003. - 60 с;
 5. Маҷмӯаи мақолаҳо « Тадқиқотҳои занон ва гендер. Душнбе, 2000, 204 с.
 6. «Гендер ва фаҳанг», Душанбе,1999, 10 ҷ.ч.
 7. Шоисматуллоев Ш. Зуровари нисбати зан: дирӯз ва имрӯз. Душанбе, 2005, - 247 с.; 
 8. Шоисматуллоев Ш. Тоҷикистон дар оинаи пайдарпаӣ ва ивазшавии наслҳо. Душанбе, 2006, «Ирфон» 320 с.;  
 9. Хайдаров Р.Ҷ. Тарққиёти Тоҷикистон дар даврони ҷаҳонишавӣ. Душанбе, 2006. - 190 с.;
 10. Хайдаров Р. Тоҷи-кистон дар мадори ҷараёнҳои ҷаҳонишавӣ ва геополитики.  Душанбе, 2005. 152 с.;
 11. Системаи гендерӣ: ҳолат ва тамоюл. Душанбе, «Ирфон», 2004. 219 с.
 12. Абдусалямова М..Н., Куватова А.А. Гендер ва техника. Маводи таълимӣ. Душанбе, 2005. 115 с.
 13. Абдусалямова М.Н., Куватова А.А. Таълими гендер дар факултаҳои донишгоҳои техникӣ ва табиатшиносӣ. Душанбе, 2005. 4 ҷ.ч.;
 14. Тараққиёти манотиқи кӯҳӣ: масъалаҳо ва дурнамо. Душанбе, 2006. 62 с.;
 15. Давлиёрова С. Национальное самосознание (Социально-философский анализ). -Душанбе, «Дониш», 2009. 114 с.
 16. Монографияи дастиҷамъи  «Ҷомеаи муосири Тоҷикистон: равандҳои дигагунсозиҳо». Душанбе, Дониш, 2011.  220 с.
 17. Шоисматуллоев Ш. Барнома ва маводи таълимӣ-методӣ аз фанни «Сотсиология». Душанбе, 2012.- 46 с.                         
 18. Бекназарова Г.Э. Луғати мафҳумҳои бозоршиносӣ. Душан-бе, 2011. - 30 с.
 19. «Масъалаҳои назариявӣ-методологии таҳқиқоти асосҳои маънавӣ-ахлоқии ҷомеаи Тоҷикистон. Душанбе, 2014.  235 с.
 20. Баҳромбеков В.А., Миров Ф.С.  Асосҳои сотсиология, Душанбе, “Матбуот”, 2015. - 334 с. ;
 21. Миров, Ф.С., Шоинбеков Ҳ.  Шиносои бо методҳои тадқиқоти иҷ-тимоӣ. Душанбе, “Истеъдод”, 2015.  266 с.;
 22. Каҳоров Ғ. Ғ. Синфи миёна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: ташаккулёбӣ ва рушди оянда, Душанбе, 2016. 130 с.;
 23. Насурова Б. Ҷавонон дар ҷомеаи тағйирёбандаи Тоҷикистон. Душанбе, “Дониш” 2016. 150 с.;
 24. Қодиров З.К. Ташаккули худидора-кунии маҳалӣ ҳамчун институти иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.  Душанбе, “Дониш”, 2017. 210 с.
 25. Шоисматуллоев Ш. Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият:   дигаргунсозиҳои иҷтимоӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангӣ. Душанбе, «Дониш», 2018. 160 с.
 26. Шоисматуллоев Ш., Идиев Х., Бахромбеков В., Миров Ф. Сотсиология. Учебник. Ответ. ред. профессор Шоисматуллоев Ш. – Душанбе: “Ирфон”, 2019. – 520 с.;
 27. Баҳромбеков В., Миров Ф. Сотсиология. Учебник. Ответ. ред. профессор Шоисматуллоев Ш.  Душанбе: “Ирфон”, 2019. – 350 с.

=ШУЪБАИ ТАЪРИХИ ФАЛСАФА=

 1. Идеология накшбандизма. – Душанбе, 230 с.1991. 
 2. Этика Джалолуддина Давони. – Душанбе, 1992.
 3. Хорасанский суфизм. – 285 с. 1993;
 4. Суфийская доктрина Али Хамадани. - Душанбе, -136 с. 1993;
 5. Философия Насира Хусрава. – Душанбе, 1994 г.; 
 6. Сравнительный анализ этики Абухамида Газали и Насируддина Туси. – Душанбе,  - 180 с. 1994;
 7. Худжат ул-ислом Газали. Социально-политические взгляды. – Душанбе,  – 330 с. 1996;
 8. Философские проблемы зороастризма. – Душанбе, 1998;
 9. Этическое учение Джалолуддина Руми. – Душанбе, 175 с. 2001;
 10. Философско-теологические воззрения Газали, - Душанбе: Дониш, 362 с. 2002;
 11. «Баррасиҳо аз таърихи фалсафаи тоҷику форс» дар зери назари академик Диноршоев ва муҳарририи Муҳаммадхоҷаев А. ва Шарифов А. – Душанбе, 2002;
 12. Турон гавҳораи тамаддуни ориёнӣ. – Душанбе, 160 с. 2004.
 13. Носири Хисрав. «Припаси путешественников». - Душанбе, 2005;
 14. Муҳаммад Иқбол и суфизм. – Душанбе, 2005;
 15. Ибни Сино ва фарҳанги замони ӯ. – Душанбе, - 470 с. 2005
 16. Культура и цивилизация. – Истины и парадоксы традиции. - Душанбе, 2006. Дар 2 ҷилд;
 17. Религиозно-политическая концепция Ходжа Ахрора. – Душанбе, 150 с. 2006;
 18. Философия эпохи Саманидов. – Душанбе, 2006;
 19. «Фарҳанг ва тамаддун. Ҳақиқат ва парадоксҳои оинҳо». Ҷ.1. Китобҳои 1-2 («Культура и цивилизация. Истины и парадоксы традиций»). Т.1. Книги 1-2. – Душанбе, Китоби 1 – 354 с. Китоби 2 – 354 с. – Душанбе – 2006.
 20. Нақшбандия ва Хоҷа Аҳрор. – Душанбе, 264 с. 2007;
 21.  Философия Джалолуддина Руми. – Душанбе, 268 с. 2007;
 22. Философия теологии Мухаммада Газали. – Душанбе, 2008;
 23. Масъалаи ҳастӣ ва худшиносӣ дар таърихи фалсафаи тоҷик. – Душанбе, 2008;
 24. Аҳвол, осор ва афкори Имоми Аъзам. – Душанбе: Дониш, 317 с. 2009;
 25. Зод-ул-мусофирин. Матни интиқодӣ. – (мурратибон: Муродова Т. Алимардонов А., Шохуморов С.) –Душанбе, 493 с. 2010;
 26. Машъали роҳи хирад. – Душанбе, 2011;
 27. «Таърихи фалсафаи тоҷик» Ҷ.1, Душанбе, 2011;
 28. Андешаҳо перомуни ирфон ва фалсафа. – Душанбе, 323 с. 2012;
 29. «Таърихи фалсафаи тоҷик». Ҷ.2, Душанбе, 2012;
 30. «Таърихи фалсафаи тоҷик». Ҷ.3, (ба забони русӣ), Душанбе 2013;
 31. Каломи Моваруннаҳр. – Душанбе, 569 с. 2013;
 32. Истиқлолияти давлатӣ ва худшиносии миллӣ. – Душанбе, 2013;
 33. Мавлоно Яъқуби Чархи. Зиндагӣ, осор ва афкор. – Душанбе, 272 с. 2013;
 34. Суфийское учение Хаджа Мухаммада Порсо. – Душанбе, 2014;
 35. Философский исмаилизм. Издательство Эр-граф, Душанбе, 496 с. 2014;
 36. Андешаҳо доир ба фалсафа, ирфон ва худшиносии миллӣ. – Душанбе, 405 с. 2014;
 37. Развитие политической идентичности ИРИ в свете ее ядерной программы. – Душанбе, 187 с. 2014;
 38. Учение Наджмуддина Рази о бытии и познании. – Душанбе, 2014;
 39. Мубораки Вахонӣ. Толиб-ул-матлуб.- Душанбе, 276 с. 2014;
 40. Таърихи фалсафаи тоҷик» (ба забони тоҷикӣ), Ҷ.1-2, - Душанбе, 2014;
 41. Таърихи фалсафаи тоҷик» (ба забони тоҷикӣ) – Ҷ.1-2, - Душанбе , 2016;
 42. Международное сотрудничество Республики Таджикистан в борьбе  с терроризмом и экстремизмом. – Душанбе, Ирфон: - 170 с. 2017;  Симои сиёсӣ ва фарҳангии Пешвои миллат», Душанбе: Дониш, 2018;
 43. Сада муждагонӣ аз Наврӯзи оламафрӯз аст. – Душанбе, 2018;


=ШУЪБАИ МАСЪАЛАХОИ ФАЛСАФИИ ДИН=

 1. Абдуллоев Ш. Фалсафаи одамият. Масъалаи инсон ва гуманизм дар адён.- Душанбе: Эр-граф, 2003.-106с. 2.
 2. Назиров Д.Н. Религиозно-политический экстремизм и терроризм в Цетральной Азии. Ирфон. 2003. 6.12 п.л.
 3. Шерзод Абдуллозода. Фалсафаи иҷтимоии дин. Дар китоби Шерзод Абдуллозода. Асосҳои диншиносӣ. Душанбе, «Дониш» 2001, 24.5 ҷ.ч.
 4. Виркани М. Барномаи фарҳангшиносӣ (барномаи таълимӣ). – Душанбе, 2010. – 30 саҳ.
 5. Виркани М. Тестҳо аз фарҳангшиносӣ. – Душанбе: «Матбуот», 2010. - 32 саҳ.
 6. Виркани М. «Ҳикмати ҷавонмардӣ». – Душанбе: «Матбуот», 2010. - 36 саҳ.
 7. Назиров Д. Н. Религиозно-политический экстремизм и терроризм в Центральной Азии. – Душанбе: «Ирфон», 2007. - 10.1 пл.
 8. Абдуллоев Ш. «Маърифати ислом (исломшиносӣ)». - Душанбе, 2015, 495 саҳ.
 9. Шоев.З. (таълифи муштарак). Фалсафа ва дин. / Фалсафа. Китоби таълимӣ барои мактабҳои олӣ. Ҷилди 2. - Душанбе: «Собириён», 2011. -528с.
 10. Абдуллоев Ш. «Маърифати ислом (исломшиносӣ)».-Душанбе, 2015, 495 саҳ.
 11. Китоби «Таърихи динҳо (барои аспирантон ва унвонҷӯён)». -Душанбе, нашриёти «Дониш»,  2014-368с.(муаллиф-кормандони илмии шӯъба).
 12. Абдуллоев Ш., Музаффари М.,Мирзоев Ғ. Китоби дарсии “Таърихи дин" барои синфҳои 9-и мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ. –Душанбе,  “Маориф”, 2015,  176 саҳ.
 13. Абдуллоев Ш., Мирзоев Ғ. Стандарти фанни “Таърихи дин” барои синфи IX.-Душанбе, 2015с.
 14. Мирзоев Гаффор. Особенности формирования и трансформация исламского религиозного сознания таджиков. –Душанбе: изд. «Дониш», 2011-121стр.
 15. Абдуллоев Ш. Современный ислам. Просветительство и свободомыслие. (Дополнение и новые замечания).-Душанбе.-2019.-604 с.
 16. Абдуллоев Ш. Философия Корана (Философия жизни и человесности). - Душанбе.- 2019. 466 с.


=ШУЪБАИ ФАЛСАФАИ ФАРҲАНГ=
 
 1. Наврӯз: дирӯз, имрӯз ва фардо. – Душанбе: Дониш, 2013, - С. 171.
 2. Истиқлолият ва фарҳанг -Душанбе: 2017. – 276 с.
 3. Раҳматуллоев Н. (Назри Яздонӣ) Ҳикмати озодагон. Нашри саввум. Хӯҷанд: Хуросон, 2017. – 528 с.
 4. Бобоёров Ҳ. "Collective Identities and Patronage Networks in Tajikistan"("Ҳувиятҳои коллективӣ ва системаи иҷтимоии Тоҷикистон") (Ба забони англисӣ). Берлин: Лит Ферлаг, 2013, - 296 с.
 5. Рахимкахмини Мохаммадхасан Нуруллах Эстетика феномена абсурда в философии, искусства на примере драмы Душанбе, 2015. – 127 с. (8 ҷ.ч.)
 6. Яъқубӣ Ҷаъфар Раҷабалӣ Мабонии фалсафӣ ва фарҳанги номгузорӣ (Нигоҳи нав ба Душанбе: Ирфон, 2016. 208 с.
 7. Яъқубӣ Ҷаъфар Раҷабалӣ Мабонии фалсафӣ ва фарҳанги номгузорӣ (Нигоҳи нав ба номгузории афрод дар Эрон ва Тоҷикистон) Теҳрон: Сахноварон, 1395. 174 с. (ба ҳуруфи форсӣ)
 8. Музаффарӣ М. (бо ҳаммуаллифон) Таърихи дин. Китоби дарсӣ барои синфи 9 Душанбе: Маориф, 2015. – 176 с. ISBN 978-99947-1-348-6
 9. Ходжиева А. Размышления о культурном наследии. Монография. Душанбе. 2019 г. 267 с.
 10. Зиёева З. И. (в соавторстве). Этика и эстетика. Учебник: – Душанбе, 2019. - 480 с.


=ШУЪБАИ ФАЛСАФАИ ИҶТИМОӢ=
 

 1. Шоазимов П.Д. Таджикская идентичность  и государственное строительство. – Душанбе, 2003
 2. Идиев Х.У. Трансформирующееся таджикское общество. - Душанбе: Ирфон, 2004
 3. Асадулаев И.К. Экспансия подобия, демократия и Таджикистан. – Душанбе, 2006. - 178с.
 4. Назаров Р. Образование  и глобализация. – Душанбе, 2008. – 220с.
 5. Назаров Р. Философия качества образования в Таджикистане (социально-философский  анализ). - Душанбе: Дониш, 2011. 341с.
 6. Идиев Х.У. Китоби таълимӣ аз фанни «Фалсафаи иҷтимоӣ». – Душанбе, 2013. -  с.402
 7. Саидов А.С. Социальный капитал: философско- методологический анализ. – Душанбе, 2018. - 210с.
 8. Назаров М.А. (Назар М.А.) Актуальные проблемы переходного общества. – Душанбе, 2000;
 9. Назаров М.А. (Назар М.А.) Времена: итоги и ожидания. – Душанбе: ЦСИ «Зеркало», 2000;
 10. Назаров М.А. (Назар М.А.) Становление нового качества в развитии постсоветского общества. – Душанбе, 2003;
 11. Назаров М.А. (Назар М.А.) Алоқамандии фалсафа ва илмҳои табиатшиносӣ. –Душанбе, 2004;
 12. Назаров М.А. (Назар М.А.) Фалсафаи илм (воситаи таълимӣ). – Душанбе, 2008 (шариктаълиф);
 13. Назаров М.А. (Назар М.А.) Асосҳои мантиқ (китоби дарсӣ, тарҷума аз русӣ). – Душанбе, 2010;
 14. Назаров М.А. (Назар М.А.) Фалсафа (китоби дарсӣ) – Душанбе, 2011 (шариктаълиф);
 15. Назаров М.А. (Назар М.А.) Таърих ва фалсафаи илм (воситаи таълимӣ) – Душанбе, 2013;
 16. Назаров М.А. (Назар М.А.) Фалсафа ва методологияи илм (китоби дарсӣ) – Душанбе, 2016 (шариктаълиф);
 17. Назаров М.А. (Назар М.А.) Мантиқ (китоби дарсӣ) – Душанбе, 2017 (шариктаълиф);
 18. Назаров М.А. (Назар М.А.) Фалсафа (китоби дарсӣ, қисми 1 ва 2) – Душанбе, 2020 (шариктаълиф) ва ғ.


=ШУЪБАИ ОНТОЛОГИЯ, ГНОСЕОЛОГИЯ ВА МАНТИҚ=

 1. Сайфуллоев Н.М., Ивлев Ю.В. Мантиқ. Душанбе: Дониш, 2013. 317 С.
 2. Сайфуллоев Н.М., Сулаймонов Б.С. Мантиқ. Душанбе, 2017. 101 с.


=ШУЪБАИ МАСОИЛИ СИЁСИИ МУНОСИБАТҲ
ОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ=

 1. Махмадов А.Н., Хопёрская Л.Л. Государственная  независимость  Республики Таджикистан: теория, история и политическая практика. Душанбе Империал Группа, 2016.  84с.
 2. Махмадов А.Н., Хопёрская Л.Л. Современный Таджикистан: диалектика независимости и интеграции (политико-правовой анализ). Душанбе, 2016.-363с.
 3. Махмадов А.Н., Хопёрская Л.Л. Национальное примирение: перспективы развития суверенного таджикского государства: - Душанбе. Империал Группа, 2017.-168с.
 4. Иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муқовимат бо терроризм, ифротгароии динӣ ва радикализми сиёсӣ
 5. (мизи мудаввар) -Душанбе 2018
 6. Шерали Ризоён Национальные интересы во внешней политике Республики Таджикистан-Душанбе: Ирфон.2019.-240с.
 7. Мухаммад А.Н. “Политическое поведение и национальное идентичность.”Душанбе, 2019, 224 с.
 8. Мухаммад А.Н., Сафарализода Х.К. Национальная  безопасность (учебное пособие).Душанбе.Дониш, с 2019 с.
 9. Мухаммад А.Н., Давлатдории Сомониён: величие  и  закат. Практика  анализа этнической политологии, Душанбе: “Ирфон”. -2019. 110 стр. 
 10. Мухаммад А.Н. Файзиддин Дуоби по новой  исследовательской  направление. Душанбе, «Ирфон» 2019. Стр 65.
 11. Мухаммад А.Н., Раджабов С.А., Кудусов Х.С. Кибертерроризм-угроза общественному порядку (практика Таджикистана). Душанбе : «Дониш», 2019. 59 стр.
 12. Юсуфджонов Ф.М.  “Место и роль Таджикистана в системе современных международных отношений”- Душанбе, 2020.

 
=ШУЪБАИ СИЁСАТШИНОСӢ=

 1. Хидирова М.У., Махмадов А.Н. Политическая идеология современного мира (Рабочая тетрадь студента). – Душанбе: Ирфон, 2006. – 56 с.
 2. Хидирова М.У. Конфликт и лидерство в современных условиях. Душанбе: Ирфон, 2004. – 176 с. 97.
 3. Хидирова М.У. Политическое поведение и его особенности. Душанбе, 2007. – 180 с
 4. Ашуралиев М Дастури таълимию методӣ барои донишҷӯён дар ҳаммуаллифӣ, «Асосҳои меҳмоннавозӣ». - Душанбе: Ирфон, 2012, 285с.
 5. Ашуралиев М. «Асосҳои маърифати шаҳрвадӣ». Душанбе: Ирфон, 2010.-22,25ҷ.ч. (дар {аммуаллифb)
 6. Кунтувдый Н.А. «Консепсияи миллии маърифати шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон». Душанбе: Ирфон, 2010.-2,5ҷ.ч.
 7. Сайдуллоева Г.«Ҷанбаҳои гендерии идоракунӣ дар Тоҷикистон» маҷмуаи мақлаҳои ДМТ дар ҳаҷми 0,5 ҷузъи чопӣ.
 8. Сайдуллоева Г. «Таҳлили назариявии зарурати арзишҳои нави инсонӣ дар ташаккули шахсияти донишҷӯён дар асоси фалсафаи маърифатӣ 21. 0,5ҷ.ч.
 9. Сайдуллоева Г. «Шаҳрвандшиносӣ». Дастури таълимию методӣ барои таълимгоҳҳои олии касбӣ.-Душанбе:Ирфон, 2011,432с.
 10. Маҳмадбеков М. Ш. Профили муҳоҷир дар ҶТ. -.Душанбе 2012 С. 76-саҳ..
 11. Маҳмадбеков М. Ш..  Равиши муҳоҷират: моҳият, асосҳои тамоюл ва хусусиятҳои он дар ҷомеаи муосир (таҷрибаи Тоҷикистон). ш.Душанбе  2012. С.137-саҳ.
 12. Маҳмадбеков М. Ш. «Муқадиммаи муҳоҷиратшиносӣ» (дастури таълимию методӣ) ш. Душанбе 2013.
 13. Хакимов Р. «Ҳизбҳои сиёсӣ: масъалаҳои назариявӣва методологии онҳо дар сиёсатшиносӣ»., Дастури таьлимӣ Душанбе. 2013.
 14. Хакимов Р. Барномаи таълимӣ аз фанни сиёсатшиносӣ барои мактабҳои олӣ. Ушанбе 2013.
 15. Хидирова М.У. Сиёсатшиносӣ: китоби дарсӣ барои мактабҳои олӣ (бо  забони русӣ) - Душанбе 2013.
 16. Маҳмадов А.Н. Истиқлолисиёсӣватаҳкимидавлатдориимиллӣ. Монография. Душанбе: Эр-граф,2016.-264 с
 17. Махмадов А.Н.,Хопёрская Л.Л. Государственная  независимость  Республики Таджикистан:теория, история и политическая практика. Душанбе Империал Группа, 2016,-84с.
 18. А.Н. Махмадов, Л.Л. Хопёрская Современный Таджикистан: Диалектика Независимости и интеграции (политико-правовой анализ) Душанбе 2016,-363с.
 19. МуҳаммадАбдураҳмон.Донишномаимухтасарисиёсӣ. Душанбе: «Эр-граф», 2016.-378 с.
 20. Мухаммад А.Н., Хоперская Л.Л. Национальное примирение: перспективы развития сверенного таджикского государства. Монография. –Душанбе: Империал-групп, 2017. – 168 с.
 21. Муҳаммад А.Н.Сиёсатшиносииэтникӣ. Китобидарсӣ. –Душанбе: Империал-групп, 2017. – 240 с.
 22. Муродов С. «Посредничество в конфликтах: история, теория и практика». Душанбе, «Дониш» - 2017. 141 с.
 23. Муҳаммад А.Н., Хидирзода М.У., Қудусов Х.С. Сиёсатшиносӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои олии касбӣ. Душанбе, 2016.
 24. Сафарализода Х.Қ. Антропологияи сиёсӣ: воситаи таълимӣ. Душанбе: Империал - Групп, 2018. — 295 с.
 25. Хидирзода М. У. Ценности и их роль в обеспечение беззопастности (социально-философский анализ) // Монография. Душанбе, 2019.
 26. Сафарализода Х.К. Национальная безопастность // Учебное пособие. (в соавторстве с Муҳаммад А. Н.). Душанбе: Империал-групп, 2019. – 240 с.


=ШУЪБАИ ҲУҚУҚИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ=
 
 1. Раджабов С.А. Имплементация  международного гуманитарного права в Республике Таджикистан: проблемы теории и практики. – Душанбе: Дониш, 2006. – 295 с.
 2. Раҷабов С.А. ва диг. Мукаддимаи низоъшиносӣ. – Душанбе: «Эр-граф», 2006.- 272 с.
 3. Раджабов С.А. Исламский фактор в СНГ. -  Душанбе: РТСУ, 2006. - 188 с.
 4. Ҷалилов К.Ҷ. Экстремизм ва терроризм хамчун шакл ва методи муборизаи сиёси мухолифини сиёсӣ». - Душанбе, 2006.
 5. Раджабов С.А. Международное гуманитарное право в Республике Таджикистан. – Душанбе: Деваштич, 2007. – 354 с.
 6. Rajabov S.A.International Law. – Dushanbe: Slavonic University, 2009. – 290 p.
 7. Раджабов С.А. Международно-правовые аспекты урегулирования вооруженного конфликта в Таджикистане. – Душанбе: «Эр-граф», 2011. - 176 с.
 8. Раджабов С.А. Фарҳанги ҳуқуқи байналмилалӣ.  - Душанбе:  Дониш, 2012. - 357
 9. Идиев Ф.Ф. Международно - правовые  основы участия международных    организаций в урегулировании  конфликта в Таджикистане. Монография. - Душанбе: Полиграфкомбинат,  2013.  - 268 с. (Монография).
 10. Идиев Ф.Ф. Ҳуқуқи Иттиҳоди Аврупо. -  Душанбе: ДМТ, 2014. – 178 с.
 11. Муллоев Д.М. Назарияи идораи давлатӣ. – Душанбе: Эр-граф, 2013. – 256 с.
 12. Раҷабов С.А. Ҳуқуқи робитаҳои беруна. - Душанбе: Дониш, 2013.- 138 с.
 13. Раджабов С.А. Универсальная юрисдикция в международном уголовном праве. – Душанбе, Дониш, 2016. – 184 с.
 14. Ҷабборов Ф.Н.  Ҳуқуқи конститутсионии  Ҷумҳурии Тоҷикистон . - Душанбе: «Озар», 2013.  - 208 с. .
 15. Ҷабборов Ф.Н. Ҳуқуқи байналмилалии молиявӣ.  -Душанбе: «Империал -  Групп», 2015. - 216 с.
 16. Ҷабборов Ф.Н.(дар ҳаммуаллифӣ) Тафсири Кодекси оби Ҷумҳурии Тоҷикистон.  - Душанбе: Ирфон, 2013. -  292 с.
 17. Ҷабборов Ф.Н.  Судҳои байналмилалӣ. – Душанбе: Эр-граф, 2018.  – 300 с.
 18. Раҷабов С.А., Ҷабборов Ф.Н. Масоили актуалии ҳуқуқи байналмилалии об. – Душанбе: Эр-граф, 2018. – 304 с.
 19. Раҷабов М.Н. (дар ҳаммуаллифӣ). Муқовимат ба савдои одамон: таҳлил, ҳамкории байналмилалӣ ва роҳҳои инкишоф додани амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ. – Душанбе: Созмони Байналмилалии Муҳоҷират, 2017. – 370 с.
 20. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в международном  уголовном праве/Под ред. д.ю.н., проф. С.А. Раджабова. – Душанбе: Дониш, 2017. - 288 с.
 21. Ҷанбаҳои байналмилалӣ-ҳуқуқии ҳамкории давлатҳои Осиёи Марказӣ доир ба истифодабарии обҳои фаромарзӣ / Зери таҳрири д.и.ҳ., профессор С.А. Раҷабов. – Душанбе: Дониш, 2018. – 192 с.
 22. Таърихи ҳуқуқи байналмилалӣ дар минтақаи Осиёи Марказӣ. Қисми 1. Масъалаҳои назариявӣ ва методологӣ / Зери таҳрири д.и.ҳ., проф. С.А.Раҷабов. – Душанбе: Дониш, 2019. – 177 с.
 23. Раджабов С.А. Международное гуманитарное право: учебное пособие. – Душанбе, 2019 г. - 182 с. Объем 11,3 п.л.
 24. Раджабов С.А. История международного права в регионе Центральной Азии. Часть 1. Теоретические и методологические вопросы. Коллективная монография / Под редакцией профессора Раджабова С.А. - Душанбе: ЭР-граф, 2019. - 200 с.


=ШУЪБАИ ТАЪРИХИ ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ=

 1. Права человека и развитие демократии в Таджикистане: проблемы и перспективы. – Душанбе, 1997. – 219с.
 2. Имомов А. Укрепление государственности и создание гражданского общества в Таджикистане. –Душанбе, 2003. -363 с.
 3. Буриев И.Б. Масоили назарияи ҳуқуқ ва давлат. –Душанбе, 2003.-223 с
 4. Актуальные проблемы развития законодательства РТ: история и современность. Вып.3. Отв.ред. Ш.М. Менглиев, И.Б. Буриев. –Душанбе, 2003. –156 с.
 5. Диноршоев А. Участие защитника в судебном разбирательстве. Пособие для адвокатов. –Душанбе, 2003. -105 с.
 6. Раҳимов М.З. Тафсири қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)" –Душанбе, 2003. 8 ҷ.ч.
 7. Раҳимов М.З. Бобҳои "Муносибатҳои қарзӣ ва ҳисоббаробаркунӣ": "Шартномаи консессияи тиҷоратӣ": "Шартномаи фаъолияти якҷоя" дар китоби "Ҳуқуқи гражданӣ": қисми 2. –Душанбе, 2003.
 8. Рахимов М.З. Предприниматель-ский риск (Актуальные проблемы коммерческого законодательства). –Душанбе, 2004.
 9. Актуальные проблемы развития законодательства  РТ: История и современность. Вып.4 / Отв. ред. Буриев И.Б., Менглиев ШМ. –
 10. Душанбе, 2004. -  165с.
 11. Рахимов М.З., Ғаюров Ш.К. ва дигарон. Танзими ҳуқуқии фаъоли-яти судҳои ҳакамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. –Душанбе:2004. -102 с.
 12. Буриев И.Б., Гадоев Б.С., Имомов А., Менглиев Ш.М., Раҳимов М.З., Ғаюров Ш.К. Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқӣ. –Душанбе: 2004. -600 с.
 13. Абдулов АМ. Пенитенциарная система Таджикистана во второй половине XIX-XX. Част 2. –Душанбе, 2004.
 14. Гадоев Б.С. Референдум как институт конституционного права. –Душанбе, 2004.-125 с.
 15. Гадоев Б.С. Правовые проблемы института референдума в Республике Таджикистан. –Душанбе,2003. -184 с.
 16. Рахимов М.З., Гаюров Ш.К.  Анализ законодательства Республики Таджикистан по туризму. –Душанбе, 2004. -100 с.
 17. Абдулов АМ. Пенитенциарная система Таджикистана во второй половине XIX-XX. Част 1. –Душанбе, 2004.
 18. Рахимов М.З. Предприниматель-ский риск (Актуальные проблемы коммерческого законодательства). – Душанбе, 2004.
 19. Буриев И.Б. Некоторые проблемы правового статуса должностных лиц и правовых институтов дореволюционного Таджикистана. –Душанбе, 2005. -72 с
 20. Зоиров Ҷ.М. Пайдоиш ва инкишофи фаъолияти оперативӣ –ҷустуҷӯӣ. –Душанбе, 2008.
 21. Буриев И.Б.  Становление и развитие институтов государственности на территории Таджикистана (досоветский период). Душанбе, 2008. –375 с.
 22. Буриев И.Б. Судебные институты государственности. –Душанбе: Ирфон, 2010. 170 с.
 23. Ҳамроев Ш.С. Мақоми ҳуқуқӣ-граждании ташкилотҳои ғайритиҷо-ратӣ. –Душанбе, 2010. 164 с.
 24. Актуальные проблемы развития права, государства и подготовки юридических кадров высокой квалификации в Республике Таджикистан / Отв. ред. академик Ф.Тахиров, И.Б. Буриев. Сборник статей. –Душанбе, 2011. 224 с. (14 п.л.)
 25. Ҳамроев Ш.С. Асосҳои ҳуқуқии танзими фаъолияти шахсони ҳуқуқии ғайритиҷоратӣ. -Душанбе, 2011. 226 с.
 26. Буриев И.Б.  Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон. Қисми 1. Душанбе, 2014. 268 с. 16,5 ҷ.ч.
 27. Буриев И.Б дар ҳаммуалифӣ. Конститутсияҳои Тоҷикистон: пайдоиш ва иникишоф. Душанбе: Дониш, 2014. 837 с. муаллифи боби 1. Рушди ғояҳо ва ниҳодҳои давлатдории таърихии тоҷикон. С.13-63. 3 ҷ.ч. 
 28. Зоиров Д.М. Таджики.  От государства Саманидов до суверенной государствености (Историко-правовой анализ). Санкт-Петербург: Рэноме, 2014. 287 с.
 29. Зоиров Ҷ.М. Конституция Республики Таджикистан -20 лет. –Душанбе: Эрграф, 2014. 152 с. 9,5 п.л.    Ҳамагӣ 46  ҷ.ч.
 30. Буриев И.Б.  История государства и права Таджикистана. Ч.1. Душанбе, 2015. 350 стр. 22 ҷ.ч.
 31. Маҷидзода Ҷ.З. Тафсир ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи фаъолияти оперативӣ-ҷӯстӯҷӯӣ". Душанбе, 2015. 12 ҷ.ч.
 32. Мирзоев С.Б. Судебный конституционный контроль в Республике Таджикистан. Душанбе: Эрграф, 2015. 250 с. 16 ҷ.ч.
 33. Мирзоев С.Б. Ҳуқуқи конститутсионии мамлакатҳои хориҷа. Душанбе: Эрграф, 2015. 250 с. 16 ҷ.ч.   
 34. Абдулхонов Ф.М. История судопроизводства досоветского Таджикистана (историко-правовое исследование) / Отв. ред. И.Б. Буриев. Душанбе: Дониш, 2017. 186 с.
 35. Буриев И.Б. Источники права исламского периода таджикской государственности: Теория и практика / Отв. ред. академик АН РТ Тахиров Ф.Т. 2-е изд.  –Душанбе: Ирфон, 2017. - 224 с. 14 п.л.
 36. Буриев И.Б., Одиназода Р.С. Судебные и квазисудебные институты в истории таджикской государственности.  -Душанбе: Ирфон, 2017. 336 с. 21 п.л.
 37. Тагойбеков Х.С. Правовая политика в Республике Таджикистан: общетеоретический аспект. Душанбе, 2017.  16 ҷ.ч.
 38. Маҷидзода Ҷ.З. Тоҷикистон: Эҳёи давлатдории миллӣ (Методологияи таърихӣ ва ҳуқуқии давлатдорӣ). Душанбе: Дониш, 2017. 366 с. 23 ҷ.ч.
 39. Маҷидзода Ҷ.З. Родмарде дар соҳаи ҳукуқ ва тартибот. Душанбе, 2017. 134 с. 8 ҷ.ч.
 40. Мирзоев С.Б. Конституционное правосудие в Республики Таджикистан: проблемы теории, законодательства и практики. Душанбе, 2017. 464 с. 29 п.л.
 41. Мирзоев С.Б. Этикаи касбӣ. Дастури таълимӣ-методӣ. Душанбе: ЭрГраф, 2017. 56 с. 3,5 ҷ.ч.
 42. Аламшозода А.А. Фаъолияти воҳидҳои оперативии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар мубориза бар зидди ҷиноятҳои дорои хусусияти террористӣ. Дастури амалӣ / Муҳаррири масъул Мирзоев С.Б. Душанбе, 2017. 72 с. 4,5 ҷ.ч.
 43. Мирзоев С.Б. Криминология: история таджикских и зарубежных криминологических учений / Под ред. Сальникова В.П. Душанбе: Эрграф, 2017. 240 с. 15 ҷ.ч.
 44. Наботов М.А. Ислом муқобили террор. Дастури иттилоотӣ. // Ҳайати мураттибон. Душанбе: Паёми Ошно, 2017. 94 с. 6 ҷ.ч.
 45. Буризода Э.Б., Одиназода Р.С. Судебные и квазисудебные институты  таджикской государственности.  -Душанбе: Ирфон, 2018.  -336 с. 21 п.л.
 46. Родмарде дар соҳаи ҳуқуқ ва тартибот / Муҳаррири масъул, д.и.ҳ. Э.Б. Буризода. - Душанбе, 2018. - 134 с. 8 ҷ.ч.
 47. Мирзоев С.Б. Нақши ҷавонон ва масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ( мулоҳизаҳои таърихӣ, амалӣ- назариявӣ ва оморӣ). Душанбе: матбааи “Эр-граф”, 2018.  -156 саҳ.
 48. Мирзоев С.Б.  Дастури методӣ оид ба мубориза бар зидди қочоқи металлҳо ва сангҳои қиматбаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе:Матбааи “Эр-граф”, 2018 (дар ду нашр бо забони тоҷикӣ 120 саҳ., ва бо забони русӣ 214 саҳ.) (дар нашр).
 49. Мирзоев С.Б.  Таърихи  давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон.  (воситаи таълимӣ).  –Душанбе: “Эр-граф”, 2018. -136 саҳ.
 50. Мирзоев С.Б.  Ҳуқуқи  конститутсионии  ҶТ. –Душанбе: “Эр-граф”, 2018. - 110 с.
 51. Мирзоев С.Б.  Ҳуқуқи  мурофиавии  ҷиноятӣ. – Душанбе: “Эр-граф”, 2018.-490 саҳ.
 52. Мирзоев С.Б. Противодействие  незаконному  обороту драгоценных металов и драгоценных камней в РТ. (учебное пособие).  Душанбе: “Эр-граф”, 2018. -215 с.
 53. Мирзоев С.Б. Дастури методӣ: дар самти муқовимат ба қочоқи металҳо ва сангҳои қимматбаҳо. Душанбе: “Эр-граф”,-2018.  -200 с.
 54. Мирзоев С.Б. Сиёсати сарҳадӣ дар ҶТ. Душанбе: Матбааи ЭР=Граф, 2019. - 300 с.
 55. Мирзоев С.Б. Сиёсати зиддикорупптсионӣ дар ҶТ. –Душанбе: Матбааи ЭР-Граф, 2019. - 150 с.
 56. Буризода Э.Б. Таҳияи Маҷаллаи академии ҳуқуқ. Душанбе, 2018. №4. 160 с.;
 57. Буризода Э.Б. Таҳияи Маҷаллаи академии ҳуқуқ. Душанбе, 2019. №1. 200 с.
 58. Мактаби динию ҳуқуқии Абуҳанифа: таърих ва аҳамияти он / Муҳаррири масъул Ф.Тоҳиров. – Душанбе: Дониш, 2009. 168 с.
 59. Тоҳиров Ф.Т. Актуальные проблемы истории и теории государства и права в условиях государственной независимости Республики Таджикистан. –Душанбе. «Дониш»., 2009. 317 с. , 20 ҷ.ч.
 60. Холиқов А.Ғ. Соҳибихтиёрӣ ва андешаи давлати миллӣ.  –Душанбе: Ирфон, 2009. 121с. 7 ҷ.ч.
 61. Холиқов А.Ғ. Ҷаҳонишавӣ ва манфиатҳои давлати миллӣ. –Душанбе: Ирфон, 2009. 80с. 5 ҷ.ч.
 62. Наботов З., Муҳаммадалӣ Музаффар. «Ҷойҳои муқаддаси Тоҷикистон». – Душанбе, 2011. 175с.
 63. Тоҳиров Ф.Т . Таърихи давлат ва ҳуқуқи мамлакатҳои хориҷӣ. нашри дуюм. Душанбе. 2012.  600 с.
 64. Тоҳиров Ф.Т. «Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана». - Душанбе, 2014. -838 с.
 65. Абдулхонов Ф.М. История судопроизводства досоветского Таджикистана (историко-правовой исследование). –Душанбе,2015. –200 с.
 66. Буриев И.Б. История государства и права Таджикистана. Ч.1. -Душанбе, 2016. 352 с.
 67. Конститутсия кафолати таъмини ҳуқуқ, озодӣ, манфиатҳои қонунии шахс, давлат ва ҷомеа. Маҷмуаи мақолаҳои конфронс / Муҳарирони масъул Буриев И.Б. ва Одинаев Р.С. Душанбе, 2016. 144 с.
 68. Ҳимояи манфиатҳои миллӣ, таҳқими истиқлолияти сиёсӣ ва масоили консептуалии рушди давлатдорӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ. / Зери таҳрири Муҳаммад Абдураҳмон, Идиев Х.У., Ҳайдаров Р., Буриев И.Б. -Душанбе, 2016. 279с.
 69. Буриев И.Б.  История государства и права Таджикистана. - Душанбе, 2016. Т.1, ч.1-4. - 352 с.
 70. Буриев И.Б. Таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ. - Душанбе: Ирфон, 2016. - 232 с.
 71. Тоҳиров Ф.Т. Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана. - Душанбе, 2019. -1000 с.
 72. Буризода Э.Б., Бобокалонов Ғ.М. Шахсияти бузург ва олими соҳибмактаб (бахшида ба 80-солагии зодрӯзи академик Фозил Тоҳиров)-Душанбе: Матбааи ДМТ, 2019. -64 с. 4 ҷ.ч.
 73. Олими соҳибмактаб. Библиография (бахшида ба 80-солагии академик Фозил Тоҳирович Тоҳиров) / Муҳаррири масъул, проф. Буризода Э.Б. –Душанбе: Нашри Мубориз, 2019. -260 с. 17 ҷ.ч.
 74. Буризода Э.Б.  Фасли 1. Боби 1. Рушди ғоя ва падидаҳои ҳуқуқӣ - конститутсионӣ дар таърихи давлатдории тоҷикон. –С.14-78 // Конститутсияҳои Тоҷикистон ва падидаҳои ҳуқуки давлатӣ дар инкишофи давлатдории миллӣ.  –Душанбе: Дониш, 2019. – 620 с.
 75. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон: масоили таърихи пайдоиш ва нақши он дар рушди падидаҳои давлату ҳуқуқ (Бахшида ба25-умин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон) //Муҳаррири масъул, проф. Э.Б.Буризода. – Душанбе, 2019. -294 с.
 76. Маҷидзода Ҷ.З. , Одиназода Р.С. Ҷавонон ва амнияти иттилоотӣ (дар масири ҷаҳонишавӣ) / Муҳаррири масъул проф. Э.Б. Буризода . –Душанбе: Маориф, 2019. –240 с.
 77. Абдулхонов Ф. М.  Мактаби давлатдории Эмомалӣ Раҳмон: масъалаҳои ташаккул ва рушд /  Таҳти назари Роҳбари Дастгоҳи иҷрояи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, н.и.ҳ. Раҳмон Озода Эмомалӣ. (Монография).  – Душанбе, 2019  Ҷ. 1 ва 2.  Муаллифи  бобҳои  4. 4.4. – 347-365, боби 4.5. – 365-382; Ҷ.2.  боби 5. 5.1. –С.72-79, Ҷилди 2, боби 5.8.  –139-149, боби 5.9. -149-169.


=ШУЪБАИ МАСОИЛИ НАЗАРИЯВИИ ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚИ МУОСИР=
 
 1. Тоҳиров Ф.Т. Таърихи давлат ва ҳуқуқи мамалакатҳои хориҷӣ (курси   лексияҳо) Душанбе «Эҷод » 2007, 565 саё;
 2. Сотиволдиев Р.Ш. Назария умумии ҳуқук ва давлат.- Душанбе, 2008.- 540 с.;
 3. Сотиволдиев Р.Ш. Теория государства и права (Учебник.).- Душанбе 2007. 520 саҳ;
 4. Сотиволдиев Р.Ш.  «Ҳуқуқи инсон» (Китоби дарсӣ).- Душанбе, АБА, 2007, 320 саё (дар ҳаммуаллифӣ).
 5. Сотиволдие Р.Ш. Назарияи ҳуқуқ ва давлат.- Душанбе, Империал-Групп, 2008.- 566 с.
 6. Нематов А.РАсосҳои ҳуқуқии ташкил ва фаъолияти васоити ахбори омма.- Душанбе, Деваштич., 2008.- 222 саҳ. (дар ҳаммуаллифӣ).
 7. Муллоев Д.М. Формирование правового государства в Таджикистане. Душанбе, Эр-граф-2009. 168 с.
 8. Нусратов Л.М. Проблемы формирования правовсознания в современном Таджикистане (теоретико-методологическое исследование). Душанбе, 2012. 142 с.
 9. Нематов А.Р. Техникаи қонунгузорӣ.- Душанбе, Деваштич, 2011.- 199 с.
 10. Сотиволдиев Р.Ш. «Ташаббуси қонунгузории Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аҳамияти он дар рушду такмили қонунгузории давраи соҳибистиқлолии кишвар». Душанбе, 2014.
 11. Нематов А.Р. Законотворчество в Республике Таджикистан.– Душанбе, Дониш, 2013.– 152 с.;
 12. Нематов А.Р. Правотворчество в Республике Таджикистан.– Saarbrücken, Germany, LAP LAMBERT Academic Publishing.– 2013.– 420 c.;
 13. Тагойбеков Х. Правовая политика в Республике Таджикистан: обшетеоретический аспект. Монография.-Душанбе: «ЭР-граф», 2017.-200с.
 14. Давлатова Ш. Общетеоретические основы и особенности реализации законодательной инициативы в Таджикистане. Душанбе, «ЭР-граф», 2017. _ 140 с.
 15. Общетеоретические проблемы государства и права в Таджикистане переходного периода / колл. автор., под ред. академика АН РТ, д.ю.н., проф. Ф.Т. Тахирова, д.ю.н. А.Р. Нематова.– Душанбе, 2015.– 432 с.
 16. Мирзоев С.Б. Сиёсати  сарҳадӣ дар ҶТ. – Душанбе: Матбааи ЭР-Граф, 2019. - 300 с.
 17. Мирзоев С.Б. Сиёсати  зиддикорупптсионӣ дар ҶТ. –Душанбе: Матбааи ЭР-Граф, 2019. – 150.
 18. Джабборов Ф.Н. (в соавторстве). Комментарий к Лесному кодексу Республики Таджикистан // Под редакцией Бахриддинзаде С.Э. – Душанбе,  2019  (Автор § 5-6, главы 6, главы 7.)
 19.  


=ШУЪБАИ ҲУҚУҚИ ДАВЛАТӢ=
 
 1. Имомов А.И. Мақомоти  ҳокимияти  давлатӣ  дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2007. – 448 с.
 2. Имомов А.И. Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқӣ. Нашри дуюм. – Душанбе, 2009. – 616 с. (ҳаммуаллифӣ).
 3. Имомов А.И. Тафсири илмию оммавии Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон. (ҳаммуаллифӣ).  – Душанбе, 2009. – 520 с.
 4. Иброҳимов С.И. Ҳуқуқи мурофиаи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: «Эр-граф», 2009. – 365 с. (ҳаммуаллифӣ)
 5. Иброҳимов С.И. Ҳуқуқи мурофиаи судии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: «Эр-граф», 2009. – 380 с. (ҳаммуаллифӣ.)
 6. Иброҳимов С.И. Тартиби ташкил ва гузаронидани бозиҳои судӣ аз мурофиаи суди иқтисодӣ. – Душанбе: «Эр-граф», 2010. 163 с. (ҳаммуаллифӣ)
 7. Гадоев Б.С. Вопросы для тестов по учебному предмету: «Представительная система» для студентов юридических факультетов Душанбе, 2010. – 100 с.
 8. Имомов А.И. Конституционное право Республики  Таджикистан / Учебно-мето-дическое пособие. – Душанбе, 2011. – 240 с. (ҳаммуалифӣ).
 9. Имомов А.И.Нақши Конститутсия дар бунёди давлатдории миллии тоҷикон. «Vizaprint», 2011. – 360 с.
 10. Имомов А.И. Конституционно - правовой статус некоммерческих организаций в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2011. – 225 с. (ҳаммуалифӣ).
 11. Имомов А.И. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. / Васоити таълимӣ дар нақшаҳо ва саволҳои тестӣ. – Душанбе. 2012. – 292 с. (12 ҷ.ч.). (ҳаммуалифӣ).
 12. Имомов А.И. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Нашри 3. – Душанбе, 2012. – 496 с. (31 ҷ.ч.).
 13. Имомов А.И. Ҳуқуқ. – Душанбе, 2012. – 392 с. (дар ҳаммуаллифӣ бо проф. А.Диноршоев). (1,1 ҷ.ч.).
 14. Имомов А.И. Вазъи ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд, ҳуқуқу озодӣ ва вазифаҳои асосӣ. – Душанбе: «Офсет Империя», 2013. – 224 с. (15 ҷ.ч.).
 15. Имомов А.И. Административно-тер-риториальное устройство Таджикистана. –  Душанбе: «Офсет Империя», 2013. – 200 с.
 16. Имомов А.И. Кӯшиши азнавсозии давлати иттифоқии шӯравии сотсиалистӣ ва заволи он. – Душанбе: «Офсет Империя», 2013. – 196 с.
 17. Имомов А.И. Фарҳанги истилоҳоти Ҳуқуқи конститутсионӣ ва Ҳуқуки маъмурии  Ҷумҳурии  Тоҷикистон.  –  Душанбе, 2013. – 600 с.
 18. Имомов А.И. Конституционно-правовой статус некоммерческих организаций в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2014. – 250 с. (ҳаммуалифӣ).
 19. Имомов А.И. Ҳуқуки интихобот ва низоми интихобот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2015. – 170 с. (10,6 ҷ.ч.).
 20. Гадоев Б.С. Представительная система (учебно-методическое пособие). – Душанбе, 2012. – 274 с. (в соавторстве). (20 п.л.)
 21. Гадоев Б.С. Ҳуқуқ / васоити таълимӣ барои мактабҳои оли ғайриҳуқуқӣ. – Душанбе, 2012. – 381 с. (дар ҳаммуалифӣ). (23,9 ҷ.ч.).
 22. Гадоев Б.С. Фарҳанги ҳуқуқи конс-титутсионӣ ва маъмурӣ. – Душанбе, 2013. – 600 с. (дар ҳаммуалифӣ).
 23. Гадоев Б.С. Конституционно-правовые институты непосредственной демократии в Республике Таджикистан / Отв. ред. доцент А.И.Имомов. / Типография ТНУ. – Душанбе, 2014.  – 224 с.
 24. Гадоев Б.С. Конституционное право Республики Таджикистан. Учебник. Под ред. к.ю.н., доцента Диноршоева А. М., к.ю.н., доцента Гадоева Б. С. – Душанбе, 2015. – 240 с. (в соавторстве). (15 п.л.).
 25. Иброҳимов С.И. Адлияи маъмурb дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: падидаи ҳимояи судии ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон. – Душанбе: Ирфон, 2011. – 267 с.
 26. Иброҳимов С.И. Самтҳои асосии ташак-кулёбӣ ва инкишофи падидаи адлияи маъмурӣ дар давлатҳои Осиёи Марказӣ: таҳқиқоти муқоисавӣ-ҳуқуқӣ. – Душанбе: Дониш, 2012. – 284 с. (ба забони русӣ).
 27. Иброҳимов С.И. Ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва самаранокии чораҳои маъмурӣ-ҳуқуқии мубориза бо коррупсия. – Душанбе: Дониш, 2012. – 188 с. (ба забони русӣ).
 28. Иброҳимов С.И. Масоили адлияи маъмурӣ дар давлатҳои Осиёи Марказӣ: назари конститутсионӣ. – Душанбе: Дониш, 2015. – 567 с. (ба забони русӣ).
 29. Марифхонов Р. Проблемы право-вого регулирования административных процедур в Республике Таджикистан. – Душанбе: «Эр-граф», 2014. – 167 с.
 30. Муродзода А.А. Правовое положение Верховного Суда Республики Таджикистан: состояние и перспективы развития. – Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – 196 с.
 31. Луғати тафсирӣ оид ба ҳуқуқи консти-тутсионӣ ва ҳуқуқи маъмурии ҶТ. – Душанбе, 2013. – 600 с. (37 ҷ.ч.).
 32. Конститутсияҳои Тоҷикистон: пайдоиш ва инкишоф. Китоби якум. – Душанбе: Дониш, 2014. – 837 с.
 33. Маҷмӯи конститусияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дуюм. – Душанбе: Дониш, 2015. – 633 с.
 34. Иброҳимов С.И. Мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: Эр-граф, 2016. – 270 с. (ҳаммуаллифӣ).
 35. Иброҳимов С.И. Ҳуқуқи мурофиавии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: Ирфон, 2018. – 450 с.
 36. Имомов А.И. Ҳуқуқи парлумонии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2016. – 424 с.
 37. Имомов А.И. Ҳуқуқи интихобот ва низоми интихобот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Нашри дуюм. 2017. – 172 с.
 38. Имомов А.И. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Нашри чорум. – Душанбе, 2017. – 762 с.
 39. Гадоев Б.С. Развитие конституционно-правовых форм непосредственной демократии в Таджикистане. – Душанбе, 2018. – 300 с.
 40. Гадоев Б.С. Проблемы государственного права в строительстве современный Таджикистан. (Под ред. д.ю.н., проф. Ибрагимов С.И.). – Душанбе: Дониш, 2018. – 334 с.
 41. Марифхонов Р. Ҳуқуқи маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар ҳаммуаллифӣ). Васоити таълимӣ. / Зери назари д.и.ҳ., профессор Диноршоев А.М. – Душанбе, 2016. – 200 с.; (12,5ҷ.ч.).
 42. Марифхонов Р. Ҳуқуқи маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар ҳаммуаллифӣ, ба з.русӣ). Васоити таълимӣ. – Душанбе: «ЭР-граф», 2016. – 320с.
 43. Марифхонов Р. Ҳуқуқи мурофиаи маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар ҳаммуаллифӣ, ба з.русӣ). Васоити таълимӣ-методӣ. – Душанбе: «Эр-граф», 2016. – 384 с.
 44. Марифхонов Р. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ (дар ҳаммуаллифӣ, ба з.русӣ). Васоити таълимӣ-методӣ. – Душанбе: «Эр-граф», 2016. – 262 с.; (16,4 ҷ.ч.).
 45. Марифхонов Р. «Проблемы правового регулирования административных процедур в РТ». Нашриёти LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. – 169 с.
 46. Марифхонов Р. Истеҳсолоти расмиёти маъмурӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. (ба з.русӣ). – Душанбе: «Эр-граф», 2017. – 252 с.
 47. Такмили ҳуқуқ ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони Истиқлолият, зери таҳрири С.И.Иброҳимов. –Душанбе: Дониш,2016.-379 с.
 48. Контрол ва назорат дар соҳаи идора-кунии давлатӣ: проблемаҳо ва роҳҳои такмил зери таҳрири С.И.Иброҳимов. – Душанбе: Дониш, 2017. – 320 с.
 49. Масоили ҳуқуқи давлатӣ дар бунёди Тоҷикистони муосир // Зери тахрири д.и.ҳ., профессор Иброҳимов С.И. – Душанбе: Дониш, 2018. – 334 с.
 50. «Конституция и институты государственного права в развитии национального государства» посвящена 25-летию принятия Конституции РТ. (ответ. Редактор д.ю.н. проф. Ибрагимов С.И.). – Душанбе: «Дониш», 2019. – 620 с.
 51. Имомов А., Абдуллоева Д. Основные принципы и организационные формы деятельности областных Маджлис народных депутатов. – Худжанд: Ношир, 2019. – 120 с.


=ШУЪБАИ ҲУҚУҚИ ХУСУСӢ=

 1. Тагаева С.Н. Правовая сущность семейно-правовой ответственности (по материалам Республики Таджикистан). Душанбе, «Ирфон». 2010. 226 с.
 2. Меликов У.А Правовое регулирование предпринимательской деятельности при создании и распространи средств массовой информации. Душанбе, «Эр-граф» 2011, 192 с.
 3. Маликова А.Х. Проблемы формирования социального государства в Таджикистане. Душанбе, «Дониш». 2013. 346с. 21,6 x/ч.
 4. Абдуҷалилов А. «Теоретические проблемы правового регулирования Интернет: гражданско-правовые аспекты». Душанбе, Эр-граф, 2014.
 5. Абдуҷалилов А. «Теоретические проблемы гражданских правоотношений в Интернете». Душанбе, Дониш, 2015. 231 с.
 6. Шонасридинов Н. Тафсири Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон. / Н.Шонасридинов. - Душанбе, 1100 с.
 7. Гафуров А.Д. Гражданское право Республики Таджикистан (бо забони русӣ). Қисми дуюм. Китоби дарсӣ (ҳаммуаллифӣ) //. - Душанбе, “Эр-Граф”, 2016. – 424 с.
 8. Гафуров А.Д. Формирование и развитие финансового права развивающихся стран (на примере Исламской Республики Афганистан, Исламской Республики Иран, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан). «Сино», Душанбе, 2017. 381с.
 9. Абдуҷалилов А. Общее учение об Интернете: монография. Душанбе, «Эр-граф», 2018. – 232 с.
 10. РахимзодаМ.З. Фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: назария ва танзими ҳуқуқ.Душанбе, 2018. – 394 с.
 11. РахимзодаМ.З. Нақши фондҳои замонатӣ дар рушди соҳибкории миёна. -Душанбе, Институти «Ҷомеаии кушода» Бунёди мадад – Тоҷикистон, 2018. – 77 саҳ. (ҳаммуаллифӣ) 
 12. РахимзодаМ.З. (ҳаммуаллифӣ) Тафсири Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо». /РахимзодаМ.З.// Душанбе, 2018. – 102 саҳ.
 13. РахимзодаМ.З. Асосҳои давлат ва ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. /РахимзодаМ.З.// Душанбе, «Маориф», 2018. – 336 с. (ҳаммуаллифӣ)
 14. Гаюров Ш.К. Научно-практические комментарии преступления в сфере интеллектуальной собственности: практ. пособие.-  Душанбе, «Бебок», 2018. – 96 с. (ҳаммуаллифӣ)
 15. Ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ. Китоби дарсӣ. Душанбе, «ДМТ» 2018, 479 с.
 16. Тафсир ба Кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятӣ. Душанбе, 2018. 850 с.
 17. Рахимзода М.З. «Актуальные проблемы предпринимательского права в Республике Таджикистан», Душанбе, 2019. - 557 стр.
 18. Камолова З.А.Иҷрои ҷазохои бо фаъолияти меҳнатии маҳкумшудагон алоқаманд набуда//Ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ. Китоби дарсӣ.(ҳайати муаллифон) Душанбе “ДМТ” 2019, С.124-138.
 19. Камолова З.А.Ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон.Қисми умумӣ. Курси мухтасари лексияҳо. (дар ҳаммуаллифӣ). Душанбе, 2019. 336 с. 
http://www.zoofirma.ru/
casino malaysia