casino malaysia
casino malaysia
Ҳуқуқи ҷиноятӣ: ҷиноят ва ҷазо (дар саволу ҷавобҳо)

wrapper

   Васоити таълимие, ки аз ҷониби олимони Института фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва мутахассисони низоми судӣ барои кормандони мақомоти ҳуқуқтатбиккунанда (кормандони оперативӣ, таҳқиқбарандагон, муфаттишон, прокуратура, суд ва ғайра) омода гардидааст, муқаррароти асосии назарияи ҳуқуқи ҷиноятиро дар бораи ҷиноят таъкид мекунад.
    Барои ҳуқуқшиносон, инчунин донишҷуён, аспирантҳо, докторони РhD, магистрантҳои муассисаҳои таҳсилоти олӣ пешниход мегардад.
   Бобоҷонзода ИД., Қодирзода Т.Қ, Рустамзода М.Р. Ҳуқуқи ҷиноятӣ: ҷиноят ва ҷазо (дар саволу ҷавобҳо). Дар ду қисм. Кисми якум. Ҷиноят. Васоити илмию амалӣ. Душанбе: ЭР-граф, 2023. - 280 с.
  Муқарризон: Зоир Ҷ.М. - сармутахассиси Института фалсафа, сиёсатшиносӣ ва қуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор; Қудратов Н.А.- сардори Раёсати илм ва иноватсия   Донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор.
   
  Воситаи таълимӣ бо қарори Шўрои олимони ИФСҲ АМИТ ба чоп тавсия карда шудааст.
 

Матни шарҳи шумо…

Манбаъҳои муфид

      
http://www.zoofirma.ru/
casino malaysia