casino malaysia
casino malaysia
Адолати иҷтимоӣ дар назария ва амалишавии он дар ҳаёти ҷамъиятӣ (таҳлили фалсафӣ-иҷтимоӣ)

wrapper

  Дар монография ҷанбаҳои консептуалии дарки адолати иҷтимоӣ ва идоракунии татбиқӣ он дар раванди инкишофи ҷомеаи муосир мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. Дар бобҳои алоҳидаи он масъалаҳои методологии ташаккули тасаввуротҳо дар бораи адолати иҷтимоӣ, зарурати бознигарӣ ба масъалаи адолати иҷтимоӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ, таҷрибаи таъмини адолати иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардидааст.

  Китоб ба мутахассисони фалсафаи иҷтимоӣ ва онҳое, ки бо таҳқиқи масъалаҳои инкишофи иҷтимоии ҷомеа машғуланд, тавсия карда мешавад.

Назар М. А. Адолати иҷтимоӣ дар назария ва амалишавии он дар ҳаёти ҷамъиятӣ (таҳлили фалсафӣ-иҷтимоӣ): монография. - Душанбе: «ИЛМ», 2022. - 320 саҳ.

Муҳаррири масъул:

Усмонзода X. У - аъзои вобастаи АМИТ, д.и.ф., профессор

Муқарризон:

Ҳайдаров Р. Ҷ. - д.и.ф., муовини директори ИФСҲ АМИТ;

Саидов А. С. - д.и.ф., профессор, сарходими Шуъбаи фалсафаи иҷтимоии ИФСҲ АМИТ;

Маҳмадизода Н. Д. - д.и.ф., профессор, декани факултети фалсафаи Донишгохи миллим Точикистон

 

Матни шарҳи шумо…

Манбаъҳои муфид

      
http://www.zoofirma.ru/
casino malaysia