casino malaysia
casino malaysia
Мактуби иттилоотӣ

wrapper

  Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба маълумоти Шумо мерасонад, ки 7-июни соли 2022 дар шаҳри Душанбе конференсияи илмӣ-назариявии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Ваҳдати миллӣ ва нақши он дар таҳкими истиқлолияти давлатии Тоҷикистон» баргузор менамояд.
 
Дар конференсия масъалаҳои зерин мавриди баррасӣ қарор мегиранд:
 • Замина ва тамоюлҳои рушди раванди ваҳдати миллӣдар Ҷумҳурии Тоҷикистон
 • Механизмҳои ташаккули ваҳдати миллӣ ва таҳкими истиқлолияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
 • Нақши Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар эъмори ваҳдати миллӣ ва таҳкимиистиқлолиятидавлатӣ
 • Ҳамкориҳои ниҳодҳои давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ҷодаи  таҳкими ваҳдати миллӣ ва  истиқлолиятидавлатӣ
 • Нақши субеъктҳои муносибатҳои байналмилаӣ дар таъмини ризоят ва ваҳдати миллии тоҷикон
 • Ҳамкориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ дар заминаи пиринсипҳои баробарӣ
 • Ваҳдати миллӣ ва таҳкими истиқлолиятидавлатӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ: ҳолат, масъалаҳо, дурнамо
Дар кори конференсия иштироки олимон, коршиносон, намояндагони вазорату идораҳои давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар назар дошта шудааст.
Забони кории конференсия: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ.
Маводи конфренсия дар шакли маҷмӯаи илмӣ чоп мешавад.
Риояи меъёрҳои навиштани мақолаи илмӣ ҳатмист. Ҳаҷми мақола набояд аз 8 саҳифа (форматӣ А4) зиёд бошад. Мақола бо шрифти  Тimes New Roman TJ., андозаи ҳарф -14 ва фосилаи байни сатрҳо 1,5 ҳуруфчинӣ гардад.
Муҳлати қабули мақолаҳо то 9- майи соли 2022.
Нишона барои ирсоли мақолаҳо: ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 33.
Телефонҳо барои иртибот: 221-56-89, 227-11-34,
Почтаи электронӣ: mavzuna.khasanova.90@mail.ru

 

Информационное письмо

Институт философии, политологии и права имени А. Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана доводит до Вашего сведения, что 7 июня 2022 года в г. Душанбе состоится Республиканская научно-теоретическая конференция на тему «Национальное единство и его роль в укреплении государственной независимости Таджикистана».

На конференции будут рассмотрены следующие вопросы:

 • Предпосылки и тенденции развития процесса национального единства в Республике Таджикистан
 • Механизмы формирования национального единства и укрепления государственной независимости в Республике Таджикистан
 • Роль Основателя мира и национального единства, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в укреплении национального единства и государственной независимости
 • Сотрудничество государственных институтов и институтов гражданского общества в укреплении национальное единство и государственной независимости
 • Роль субъектов международных отношений в обеспечении согласия и национального единства таджиков
 • Международное сотрудничество Республики Таджикистан с зарубежными странами на основе принципов равноправия
 • Национальное единство и укрепления государственной независимости в условиях глобализации: состояние, проблемы, перспективы

В работе конференции намечается участие ученых, специалистов, представителей государственных министерств и ведомств и общественных организаций.

Рабочий язык конференции: таджикский, русский, английский.

Материалы конференции будут изданы в виде научного сборника.

Соблюдение критериев написания научной статьи обязательно. Объем статьи не должен превышать 8 страниц (формат А4). Шрифт статьи Times New Roman TJ. Размер шрифта -14, расстояние между строками 1,5.

Срок подачи заявок до 09 мая 2022 года.

Адрес для подачи статей: Отдел политологии ИФПП НАНТ Душанбе, пр. Рудаки 33.

Телефоны для контактов: 221-56-89, 227-11-34,

Электронная почта: mavzuna.khasanova.90@mail.ru

 

 

Матни шарҳи шумо…

Манбаъҳои муфид

      
http://www.zoofirma.ru/
casino malaysia