Нусхаи чопи
Эълон оид ба ҳимояи диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм
Санаи ҷойгирнамоии эълон: 07.02.2019
Санаи ҳимояи диссертатсия: 14.05.2019, соати 15:00
Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-018
оид ба ҳимояи диссертатсия эълон менамояд
РАВАНДИ ТАШАККУЛЁБИИ ҶОМЕАИ ИТТИЛООТӢ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР (ТАҶРИБАИ ТОҶИКИСТОН)
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси
23.00.02 - Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ
Унвонҷӯ: ТАВАРОВ ДИЛШОДҶОН САИДМУРОДОВИЧ
Ҳимоя дар Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад
Автореферати диссертатсия (тоҷикӣ ва русӣ)
_______________________________________________________________
Диссертатсия: 
Раванди ташаккулёбии ҷомеаи иттилоотӣ дар шароити муосир (таҷрибаи Тоҷикистон)
Санаи ҷойгирнамоии диссертатсия: 02.01.2019
 

Протоколи №3 ШД дар бораи қабули диссертатсия барои ҳимоя

Тақризи роҳбари илмӣ

Хулосаи муассиса 1

Хулосаи муассиса 2

Хулосаи комиссияи экспертӣ

Тақризи муқарризи расмии якум

Тақризи муқарризи расмии дуюм

Тақризи муассисаи тақриздиҳанда

Маълумот дар бораи муқарризи расмии якум

Маълумот дар бораи муқарризи расмии дуюм

Маълумот дар бораи муассисаи тақриздиҳанда

Тақризи автореферат 1

Тақризи автореферат 2

Натиҷаи ҳимояи ошкоро

Варақаи ҳузури аъзоёни Шӯрои диссертатсионӣ

Протоколи комиссияи ҳисоби овозҳо

Қарори Шӯрои диссертатсионӣ

Хулосаи Шӯрои диссертатсионӣ