Лого
 

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-018

Андешаи муҳаққиқон

ҲИМОЯИ ЯМО ШАРОФ

Санаи ҷойгирнамоии эълон: 02.11.2018

 
6 феврали соли 2019, соати 13:00 дар Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-018 назди Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 33) ҳимояи диссертатсияи Ямо Шароф дар мавзӯи « Табиати низоъҳои иҷтимоию сиёсӣ ва хусусиятҳои бевоситаи онҳо дар Афғонистон дар шароити тағйирёбии вазъи геополитикии ҷаҳон » барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси 23.00.06 – Низоъшиносӣ (илмҳои сиёсӣ) баргузор мегардад.
Бо матни диссертатсия ва автореферати он тавассути сомонаи ИФСҲ ба номи А.Баҳоваддинови АИ ҶТ (http://ifppanrt.tj) ва дар китобхонаи илмии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо нишонии 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 33 шинос шудан мумкин аст.
 
 
Защита Ямо Шароф
6 февраля 2019 г. в 13:00 часов в диссертационном совете 6D.КОА-018 при Институте философии, политологии и права им. А.Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан (г.Душанбе, пр. Рудаки, 33) состоится защита диссертации Ямо Шарофа на тему «Сущность социально-политических конфликтов и особенности их проявления в Афганистане в условиях изменения геополитической ситуации мира» на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.06 – Конфликтология (политические науки).
С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться на сайте ИФПП им. А.Баховаддинова АН РТ (http://ifppanrt.tj) и в научной библиотеке Академии наук Республики Таджикистан по адресу: 734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 33.
 

Протоколи Шӯрои диссертатсионӣ дар бораи қабули диссертатсия

Протокол PDF

Маълумот дар бораи диссертатсия ва унвонҷӯ

Навъи диссертатсия

Номзадӣ

Ному насаби унвонҷӯ

Ямо Шароф

Мавзӯи диссертатсия

Табиати низоъҳои иҷтимоию сиёсӣ ва хусусиятҳои бевоситаи онҳо дар Афғонистон дар шароити тағйирёбии вазъи геополитикии ҷаҳон

Номи ихтисос

23.00.06 – Низоъшиносӣ

Соҳаи илм

Илмҳои сиёсӣ

Шӯрои диссертатсионӣ

6D.КОА-018

Номи муассиса

Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

Санаи ҳимояи диссертатсия

06.02.2019, соати 13:00

Автореферат (тоҷикӣ)

Файли автореферат

Автореферат (русӣ)

Файл автореферата

Диссертатсия

Файли диссертатсия

(санаи ҷойгирнамоӣ: 24.08.2018 с.)

Маълумот барои тамос ва иртибот

Нишонии муассиса

734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 33

Сомонаи расмии муассиса

http://ifppanrt.tj

Телефон:

(+992 37) 221-56-89

Почтаи электронӣ:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Роҳбари илмӣ

Муҳаммад Абдураҳмон Наврӯз – узви вобастаи АИ ҶТ, доктори илмҳои сиёсӣ, профессор, директори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

Тақризи роҳбари илмӣ

(санаи ҷойгирнамоӣ: 02.11.2018 )

Муқарризон

Худобердӣ Холиқназар  - доктори илмҳои  таърих, директори Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Тақриз

(санаи ҷойгирнамоӣ: 18.12.2018 )

Маълумот дар бораи муқарризи якум

 

Ҳакимов Раҷаб Муродович  - номзади илми сиёсӣ, дотсент, сардори раёсати илм ва инноватсияи ДДОТ  ба номи С.Айнӣ 

 

Тақриз

(санаи ҷойгирнамоӣ: 23.01.2019 )

Маълумот дар бораи муқарризи дуюм  

Муассисаи тақриздиҳанда

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А.Рӯдакӣ, кафедраи таърих, ҳуқуқ ва сиесатшиносӣ

 

Тақриз

(санаи ҷойгирнамоӣ: 18.12.2018 )

Маълумот дар бораи муассисаи тақриздиҳанда  

Тақризҳое, ки барои автореферати диссертатсия навишта шудаанд

Тақризи 1

Тақризи 2

Тақризи 3

Маълумот дар бораи натиҷаи ҳимояи диссертатсия

Варақаи ҳузури узви Шӯрои диссертатсионӣ

 

Протоколи комисияи ҳисобӣ

 

Қарори Шӯрои диссертатсионӣ оид ба натиҷаи ҳимоя

 

Хулосаи Шӯрои диссертатсионӣ оид ба диссертатсия