Лого
 

Андешаи муҳаққиқон

Конференсияи илми бахшида ба рўзи умумичахонии фалсафа

«Масоили мубрами фалсафаи муосир»

 21 ноябри соли 2017

Макон: Толори маљлисгоњи Академияи

илмњои Љумњурии Тољикистон

Замон: 21-уми ноябри соли 2017,  соати 0900

Нишонї: ш. Душанбе, хиёбони Рўдакї 33.

 Соати 8.30-8.50 - номнависии иштирокчиёни

Конференсияи илмї

БАРНОМА

 09.00–09.10 - Сухани табрикотии Муњаммад Абдурањмон – доктори илмњои сиёсї, профессор, узвои вобастаи АИ ЉТ, директори Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуки ба номи А. Бањоваддинови АИ ЉТ;

09.10-09-20 - Мањмадљонова Муњиба Талатљоновна – доктори илмњои фалсафа, љонишини директори  Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуки ба номи А. Бањоваддинови АИ ЉТ сухани ифтитоњї;

 09.20-10.00 - Диноршоев Мусо – академики Академияи илмњои ЉТ – «Зарурати омўзиши фалсафаи Ѓарб дар Тољикистон»;

10.00-10.40 - Додихудоев Хаёлбек – доктори илмњои фалсафа, профессор, узви вобастаи АИ ЉТ – «Дар бораи љавњар, рамз ва камарбанди њифзи фарњанги тољик»

10.40-11.20 - Муњаммадали Музаффар – доктори илмњои фалсафа, профессор, узви-вобастаи АИ ЉТ«Вазъияти муосири антропология ва дониши антропологї»

11.20- 11.40 - Саволу љавобњо

11.40-12.00 - Музокирот